Denna sida används för att enkelt beräkna vilka ordrar som ska göras för att rebalansera en portfölj till en jämn fördelning (dvs alla innehav får samma värde efter rebalanseringen).

Använd Namn/Beskrivning Andelar Pris/andel