Simulera strategi

Observera att de flesta strategier fungerar bäst på fonder eller index, och mindre bra på enskilda aktier. Detta är på grund av att enskilda aktier är beroende av företagshändelser och i allmänhet är mer volatila. Därför är det rekommenderat att inte använda strategierna till annat än fonder och index.

Välj strategi: