Ansvarsfriskrivning

Samtliga besökare till LongShort.se, såväl privatpersoner som företag, förväntas ha läst igenom och godkänt nedanstående villkor:

LongShort.se ansvarar inte för hur läsaren väljer att utnyttja den information som presenteras på dessa sidor.

LongShort.se ansvarar inte i förhållande till läsaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visats eller presenterats felaktigt.

Historisk avkastning på strategier och analyser som nämns på LongShort.se är ingen garanti för framtida resultat. Observera att handel med finansiella instrument är förenat såväl med stora möjligheter som med stora risker.

Tag först kontakt med din finansiella rådgivare för att gå igenom din investerings- och riskhanteringsplan innan du börjar göra investeringar eller förändringar på egen hand. Därefter sker användning av denna tjänst helt på användarens eget bevåg.

Nuvarande strategistatus

(Klicka på respektive strategi för mer information)

Follow LongShortSE on Twitter