Denna strategi går ut på att identifiera den långsiktiga trenden genom att utgå från månadsvärden (dvs en datapunkt per månad, normalt runt månadsskiftet) och vid varje nytt månadsvärde observera om värdet är positionerat över eller under 10-månaders glidande medelvärde. Om datavärdet är positionerat över 10-månaders medelvärde är trenden uppåtgående, annars nedåtgående.

Potentialen kan eventuellt öka (men med större risk) genom att vara negativt investerad under nedåtgående trend. Detta markeras med ordet "short" i strateginamet (annars "no short").

Om trenden är positiv är strategin investerad till 100%, annars 0% (eller -100%, om negativt investerad).

Tillåt negativa positioner (blankning/"short")Nej
SMA-period, månader10

Stockholm OMX30 (AVANZA ZERO)
Skandia Penningmarknadsfond (Skandia Penningmarknadsfond)

Totalt utfall: 118,8% över 13,2 år (medelvärde/år: geometriskt 6,1%, aritmetiskt 9,0%)

2020-07-01: EnterLong
2020-07-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2020-07-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2020-04-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: -12,4%)
2020-04-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2020-04-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2019-07-01: EnterLong
2019-07-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2019-07-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2019-06-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: -1,3%)
2019-06-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2019-06-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2019-03-01: EnterLong (realiserad vinst/förlust: 0,0%)
2019-03-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2019-03-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2018-11-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: -1,9%)
2018-11-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2018-11-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2018-05-01: EnterLong (realiserad vinst/förlust: 0,0%)
2018-05-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2018-05-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2018-01-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: 18,8%)
2018-01-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2018-01-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2016-08-01: EnterLong (realiserad vinst/förlust: -0,1%)
2016-08-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2016-08-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2015-09-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: 61,0%)
2015-09-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2015-09-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2012-07-01: EnterLong (realiserad vinst/förlust: 0,1%)
2012-07-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2012-07-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2012-06-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: -6,6%)
2012-06-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2012-06-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2012-02-01: EnterLong (realiserad vinst/förlust: 1,1%)
2012-02-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2012-02-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2011-08-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: 45,6%)
2011-08-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2011-08-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2009-05-01: EnterLong (realiserad vinst/förlust: 5,7%)
2009-05-01: --> Sälj "Skandia Penningmarknadsfond"
2009-05-01: --> Köp "AVANZA ZERO"
2007-11-01: EnterFlat (realiserad vinst/förlust: -9,2%)
2007-11-01: --> Sälj "AVANZA ZERO"
2007-11-01: --> Köp "Skandia Penningmarknadsfond"
2007-06-01: EnterLong
2007-06-01: --> Köp "AVANZA ZERO"