Denna strategi är LongShorts förslag på PPM-fördelning, och bygger på att använda strategin "Monthly SMA Crossover" på varje enskild fond individuellt.

Fondvalet är primärt utifrån att få en så diversifierad portfölj som möjligt. Vid valet av fond för varje kategori har förvaltningskostnaden och högt fondbetyg haft störst vikt, men även historisk tillväxt i de fall som en enskild fond kraftigt har stått ut prestationsmässigt i kategorin (utan att rucka alltför mycket på de tidigare kriterierna).

Fonderna är utbytbara till motsvarande fonder (t.ex. AVANZA ZERO mot någon annan sverigefond) om du av någon anledning inte gillar de föreslagna fonderna. Det är fördelningen mellan de olika fondslagen och timingen av omplaceringarna som är det viktigaste, inte de specifika fonderna i sig.

Inga konfigurerbara parametrar.

AVANZA ZERO (AVANZA ZERO)
Skagen Kon-Tiki (Skagen Kon-Tiki)
SKAGEN Global SEK A (SKAGEN Global SEK A)
Handelsbanken Råvarufond (Handelsbanken Råvarufond)
Spiltan Räntefond Sverige (Spiltan Räntefond Sverige)

Totalt utfall: 63,9% över 10 år (medelvärde/år: geometriskt 5,0%, aritmetiskt 6,4%)

2020-07-01: Omplacering
2020-07-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2020-07-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2020-07-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2020-04-01: Omplacering
2020-04-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2020-04-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2020-03-01: Omplacering
2020-03-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2020-03-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2020-03-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2020-01-01: Omplacering
2020-01-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2020-01-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2020-01-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2020-01-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-12-01: Omplacering
2019-12-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2019-12-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2019-12-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-10-01: Omplacering
2019-10-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2019-10-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2019-10-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2019-10-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-09-01: Omplacering
2019-09-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2019-09-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2019-09-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-07-01: Omplacering
2019-07-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2019-07-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2019-07-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2019-07-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-06-01: Omplacering
2019-06-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2019-06-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2019-06-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-03-01: Omplacering
2019-03-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2019-03-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2019-03-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2019-03-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-02-01: Omplacering
2019-02-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2019-02-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2019-01-01: Omplacering
2019-01-01: --> 100% "Spiltan Räntefond Sverige"
2018-12-01: Omplacering
2018-12-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2018-12-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2018-11-01: Omplacering
2018-11-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2018-11-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2018-11-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2018-07-01: Omplacering
2018-07-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2018-07-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2018-07-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2018-07-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2018-05-01: Omplacering
2018-05-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2018-05-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2018-05-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2018-05-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2018-01-01: Omplacering
2018-01-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2018-01-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2018-01-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2018-01-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2017-10-01: Omplacering
2017-10-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2017-10-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2017-10-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2017-10-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2017-09-01: Omplacering
2017-09-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2017-09-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2017-09-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2017-05-01: Omplacering
2017-05-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2017-05-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2017-05-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2017-05-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2016-08-01: Omplacering
2016-08-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2016-08-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2016-08-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2016-08-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2016-07-01: Omplacering
2016-07-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2016-07-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2016-07-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2016-06-01: Omplacering
2016-06-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2016-06-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2016-06-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2016-06-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2016-01-01: Omplacering
2016-01-01: --> 100% "Spiltan Räntefond Sverige"
2015-11-01: Omplacering
2015-11-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2015-11-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2015-09-01: Omplacering
2015-09-01: --> 100% "Spiltan Räntefond Sverige"
2015-07-01: Omplacering
2015-07-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2015-07-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2015-07-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2014-11-01: Omplacering
2014-11-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2014-11-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2014-11-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2014-11-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2014-05-01: Omplacering
2014-05-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2014-05-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2014-05-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2014-05-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2014-03-01: Omplacering
2014-03-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2014-03-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2014-03-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2014-03-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2014-02-01: Omplacering
2014-02-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2014-02-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2014-02-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2013-10-01: Omplacering
2013-10-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2013-10-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2013-10-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2013-10-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2013-07-01: Omplacering
2013-07-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2013-07-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2013-07-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2013-01-01: Omplacering
2013-01-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2013-01-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2013-01-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2013-01-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2012-12-01: Omplacering
2012-12-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2012-12-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2012-12-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2012-12-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2012-10-01: Omplacering
2012-10-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2012-10-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2012-10-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2012-09-01: Omplacering
2012-09-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2012-09-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2012-08-01: Omplacering
2012-08-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2012-08-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2012-08-01: --> 50% "Spiltan Räntefond Sverige"
2012-07-01: Omplacering
2012-07-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2012-07-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2012-06-01: Omplacering
2012-06-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2012-06-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2012-04-01: Omplacering
2012-04-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2012-04-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2012-04-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2012-04-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2012-02-01: Omplacering
2012-02-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2012-02-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2012-02-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2012-02-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2011-10-01: Omplacering
2011-10-01: --> 100% "Spiltan Räntefond Sverige"
2011-08-01: Omplacering
2011-08-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2011-08-01: --> 75% "Spiltan Räntefond Sverige"
2010-11-01: Omplacering
2010-11-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2010-11-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2010-11-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2010-11-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2010-09-01: Omplacering
2010-09-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2010-09-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2010-09-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"
2010-09-01: --> 25% "Spiltan Räntefond Sverige"
2010-08-01: Omplacering
2010-08-01: --> 25% "AVANZA ZERO"
2010-08-01: --> 25% "Handelsbanken Råvarufond"
2010-08-01: --> 25% "SKAGEN Global SEK A"
2010-08-01: --> 25% "Skagen Kon-Tiki"